برچسب: کامپوزیت ونیر

لمینیت کامپوزیتی

لمینیت کامپوزیتی لمینیت کامپوزیتی یکی از روش های  اصلاح طرح لبخند است که می تواند بسیاری ازمشکلات ظاهری دندان را رفع نمیاد، لمینیت کامپوزیتی که با استفاده مواد هم رنگ دندان مورد استفاده قرار می گیرد می تواند : بد فرمی بدرنگی بهم ریختگی پوسیدگی دندان را رفع نماید و البته باعث بسته شدن فواصل […]

ادامه مطلب